Laatste Nieuws

Provinciale Staten stelt luchtvaartregeling vast voor Helihaven Ypenburg/leidschenveen

 

De actiegroep Heliniet heeft vorig jaar de rechtszaak gewonnen tegen de ontwerp Luchthavenregeling van Provinciale Staten Zuid-Holland van 14 oktober 2015 voor aanleg van de helihaven van het commerciële bedrijf ‘Heliplan’ op het GAVI terrein op Ypenburg.

Door Dick Muijs

Provinciale Staten stelt luchtvaartregeling vast voor Helihaven Ypenburg/leidschenveen

De zienswijze van de omwonenden was dat het voorgenomen aantal vliegbewegingen van 9.400 starts en landingen per jaar een groot risicofactor is en tevens een overlast geeft aan geluidsbelasting. De rechtbank heeft de omwonenden op deze punten in het gelijk gesteld!

Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft de betreffende luchthavenregeling in december 2017 herzien en is nu definitief vastgesteld voor maximaal 800 vluchtbewegingen per jaar; 400 starts en 400 landingen. Bovendien is vastgesteld dat er maximaal 10 starts respectievelijk 10 landingen per dag mogen worden uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Er mogen geen commerciële rondvluchten worden uitgevoerd.

Alle belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de luchthavenregeling kunnen de beschikking en de overige relevante stukken tot en met 23 februari inzien op werkdagen tijdens kantooruren bij: Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 Den Haag, Stadsdeelkantoor Leidschenveen/ Ypenburg Brigantijnlaan en bij Klant Contact Centrum Leidschendam/Voorburg, Kon. Wilhelminalaan Leidschendam. Foto: Dick Muijs
Terug
jan 24, 2018 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: JWML