Laatste Nieuws

Oprichting VÓÓR Vrijwilligersraad Haagsche Hout, Leidschenveen-Ypenburg een feit.

 

Maandag 28 augustus is de vrijwilligersraad van de genoemde stadsdelen opgericht. Stichting VÓÓR Welzijn heeft de opdracht van haar koepelorganisatie XTRA om vrijwilligersraden op te zetten zoals bij de andere organisaties van MEE, MOOI, en Zebra.

Door Dick Muijs.

De vrijwilligersraad heeft al een Dagelijks Bestuur aangesteld, bestaande uit P. van der Woude voorzitter, L. Reibestein-penningmeester en C. Duchenne secretaris. Overige bestuursleden zijn: S.Daddy, W. Bouwman, E. de Sturler, A.Buur, G. Dekker, Y. van Huuksloot Kuilenburg, M. van der Weg, A. Verhagen en C. Duijndam.

 

Oprichting VÓÓR Vrijwilligersraad Haagsche Hout, Leidschenveen-Ypenburg een feit.

Het bestuur heeft al een aantal oriënterende vergaderingen achter de rug waar zij met elkaar van gedachten gewisseld hebben over de werkzaamheden en hoe zij één en ander vorm gaan geven.
Een belangrijk punt is om met het bestuur van Segbroek-Loosduinen ( de andere vrijwilligersraad van VÓÓR Welzijn) een beleid uit te stippelen om van daaruit met de andere vrijwilligersraden van de werkmaatschappijen van XTRA om de tafel te gaan zitten en een algemeen beleid te formuleren.
Een tweede belangrijke zaak is om gezamenlijk een website op te zetten voor alle vrijwilligersraden waarop staat aangegeven allerlei informatie voor de vrijwilliger die voor hem of haar van belang zijn, onder andere wat de rechten en plichten zijn van de vrijwilliger, de organisaties, en de politiek ten opzichte van elkaar.

XTRA wil een keurmerk van het NOV ‘Goed Geregeld’ behalen en moet daarvoor een enquête houden onder de vrijwilligers. De vrijwilligersraad zal met de anderen raden een visie ontwikkelen over de belangen van de diverse vrijwilligers en hoe die het beste kunnen worden gediend. Zij zal daar verslag van doen in de nieuwsbrief die zo snel als mogelijk te lezen zal zijn op de algemene website. Door te klikken onder het kopje Bezuidenhout, Mariahoeve, Leidschenveen of Ypenburg wordt de informatie zichtbaar.
Een belangrijk punt is met elkaar te inventariseren welke vrijwilligers er binnen XTRA actief zijn, wie wat doet en hoe we die belangen optimaal kunnen behartigen. Er is voor vrijwilligers van VÓÓR Welzijn de mogelijkheid om toe te treden tot deze vrijwilligersraad middels een mailtje naar c.duchenne@xtravrijwilliger.nl




Terug
sep 3, 2017 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: JWML